Access Permission Applications Till 01-Jun-2020
Home     Circle     Hisar     
S.No.DivisionReceived ApplicationsApplication ApprovedApplication PendingRejected
Within Time LimitBeyond Time LimitWithin Time LimitBeyond Time Limit
1 Fatehabad 10 4 2 0 0 4
2 Hansi 2 1 0 0 0 1
3 Hisar P-1 4 0 0 0 0 4
4 HO 1 0 0 1 0 0
5 Sirsa P-1 11 4 2 0 0 5
6 Sirsa P-2 2 0 0 0 0 2
 Total: 30 9 4 1 0 16